OFERTA

Wychowawcy

Każda klasa w naszej szkole ma dwóch wychowawców. W klasach młodszych drugim wychowawcą jest pedagog, który zajmuje się dziećmi podczas godzin popołudniowych, po lekcjach.

W klasach starszych drugim wychowawcą jest nauczyciel przedmiotowy, ale to on zawsze wyjeżdża z klasą i uczestniczy w innych wydarzeniach związanych z życiem klasy.

Wychowanie religijne

Wychowanie religijne jest ważną częścią życia naszej szkoły i przyświeca nam we wszystkich naszych działaniach. A ponadto: 

 • Codziennie spotykamy się w klasach przed lekcjami na modlitwę.  
 • Raz w miesiącu uczestniczymy w mszy świętej.  
 • W październiku codziennie rano odmawiamy różaniec. 
 • W Adwencie i Wielkim Poście uczestniczymy w dniach skupienia lub rekolekcjach. 
 • Mamy jedną lub dwie godziny religii tygodniowo, zależnie od poziomu. 
 • Klasy 3-cie w maju razem przystępują do pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej. 
 • W styczniu organizujemy przedstawienia Jasełek. 

Program matematyczny

Matematyka to dla nas sposób na uczenie myślenia. 

Autorski program nauczania matematyki opracował dla nas prof. Wojciech Guzicki. Realizujemy go pod patronatem Wydziału Matematyki UW.

Jego uzupełnieniem są obozy matematyczne i projekty naukowe, np. „Matematyka w gotyku”. 

Dzięki tym działaniom jesteśmy ósmą szkołą w Polsce pod względem liczby finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.

Od roku szkolnego 2017/18 realizujemy program matematyczny od klasy pierwszej szkoły podstawowej. Koncepcja nauczania matematyki w klasach 1-3 została opracowana przez zespół nauczycieli matematyki kierowany przez prof. Wojciecha Guzickiego. Dzieci są diagnozowane pod kątem rozwoju myślenia operacyjnego a następnie dzielone na grupy. W każdej klasie nauczania początkowego matematyki uczy dwóch nauczycieli.

Od roku szkolnego 2021\2022 wprowadziliśmy program matematyczny również w zerówkach.

Montessori

W edukacji dzieci najmłodszych, w klasach 0-3, wprowadzone są elementy pedagogiki Marii Montessori. Realizujemy je w jednej klasie na każdym poziomie.

W tych klasach ważny jest czas, gdy dzieci w ciszy i skupieniu pracują indywidualnie bądź w parach, z wybranymi przez siebie pomocami edukacyjnymi.

Języki obce

Dużą wagę przywiązujemy do nauczania języków obcych. Aby uczyć, skutecznie nauczyciele chętnie się szkolą i wprowadzają na lekcjach nowe metody nauczania. Często realizujemy projekty językowe i interdyscyplinarne.

Uczniowie uczestniczą w wymianach międzynarodowych.

W naszej szkole wszyscy uczą się języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo w podziale na grupy. 

W klasach 0-3 dzieci uczą się metodą Early Stage. 

Od klasy 4-tej wprowadzamy drugi język, do wyboru niemiecki lub francuski w wymiarze 3 godzin tygodniowo, a od klasy 6-tej 4 godzin tygodniowo.

Sport

Mamy wspaniałe zaplecze sportowe, bo dysponujemy własną halą sportową, ścianką wspinaczkową i boiskami.

Wszystkie klasy mają obowiązkowo 3 godziny WF. Oprócz tego dzieci z klas 1-6 mają 1 godzinę zajęć na basenie – korzystamy z basenu SGGW.

Najmłodsze klasy w styczniu i lutym raz w tygodniu chodzą na łyżwy.

Działający przy szkole klub sportowy Przymierza Rodzin „Alfa” http://alfa.sprjp2.edu.pl/ od lat odnosi sukcesy w piłce nożnej, unihokeju i hokeju na lodzie. Zdobywa wiele nagród w rozgrywkach międzyszkolnych.

Co roku reprezentacja naszej szkoły uczestniczy w Zimowych Igrzyskach Szkół Niepublicznych.

Świetlica

Szkolna świetlica działa od 7.30 do 18.00.

Wszystkie młodsze klasy mają swojego wychowawcę świetlicy, który jest równocześnie pedagogiem. To on zajmuje się dziećmi w godzinach pracy świetlicy.

Po lekcjach dzieci mogą również korzystać z bogatej oferty kółek.

W 2011 roku na terenie szkoły powstał bezpieczny i nowoczesny plac zabaw. Jego budowa była możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie otrzymaliśmy w ramach ogólnopolskiego programu „Radosna szkoła”.

Plac zabaw jest ulubionym miejscem spędzania czasu przez dzieci podczas przerw i po lekcjach.

Wyjazdy

Wyjazdy na zielone szkoły i obozy naukowe to jedna z ważniejszych metod pracy naszej szkoły. 

Dzieci poznają różne rejony Polski, starsi wyjeżdżają na obozy integracyjne i spływy kajakowe, wyjazdy naukowe do Gdańska lub Berlina, poznają historię mniejszości narodowych we wschodniej Polsce.

Wyjazdy to doskonała okazja do nabywania umiejętności społecznych, nauki samodzielności, pokonywania własnych słabości.

Najstarsze klasy co roku w Adwencie wyjeżdżają na tygodniowe rekolekcje do ojców dominikanów do Korbielowa. To bardzo ważny element wychowania religijnego w naszej szkole. To czas rozmów o Bogu, wierze, powołaniu.

Najstarsi uczniowie uczestniczą również w wymianach międzynarodowych: z Francją, Niemcami, Portugalią, Hiszpanią i  Białorusią.

Kółka i fakultety

W ramach zajęć popołudniowych oferujemy szeroką gamę kółek: szachy, balet, zumba, zajęcia plastyczne, ceramiczne, teatralne, kulinarne, a także robotyka, akrobatyka, tenis stołowy.

Dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone są w ramach klubu sportowego Przymierza Rodzin „Alfa” – piłka nożna, unihokej, siatkówka.

Starsze klasy mają zajęcia w ramach fakultetów z konkretnych przedmiotów – biologii, chemii, fizyki, polskiego, historii, matematyki, geografii, przygotowujące do konkursów przedmiotowych

Projekty naukowe

ERASMUS+

Projekt: „Science – Soft Skills – Tutoring”

Od 1.09.2018 r. w ramach programu ERASMUS+ realizujemy projekt

„Science – Soft Skills – Tutoring” we współpracy ze szkołami:

School 21, Pitchford Street, E15 4RZ London, Great Britain, www.school21.org.uk

Francis Street CBS, John Dillon Street, Dublin 8, Ireland, www.francisstcbs.ie

Colégio de São José, Lda, Rua Frei Tomé de Jesus, nº11, 3000-195 Coimbra, Portugal,

www.colegiosjose-coimbra.com

Namik Kemal Anadolu Lisesi, Kavacık 1490, 55090 Samsun, Turkey,

http://samsunnkal.meb.k12.tr/

Strona internetowa projektu: https://www.school21.org.uk/erasmusplus

Cele projektu:

 • podniesienie kompetencji u min. 10 nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w projekt dzięki uczestnictwu we wzajemnych szkoleniach i wymianie doświadczeń,
 • poprawa efektywności wykorzystania zasobów tutoringu i mentoringu w praktyce szkolnej
 • poprawa tzw. umiejętności miękkich wśród uczniów dzięki mobilnościom i podjętym działaniom w projekcie
 • wzrost efektywności, motywacji i poprawa wyników nauczania w zakresie matematyki, przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz ICT
 • podjęcie inicjatyw w procesie nauczania do modyfikowania i uatrakcyjnienia stosowanych programów nauczania

WARTOŚĆ DODANA: stworzenie zasobów edukacyjnych udostępnionych na stronie projektu

PRIORYTETY: Ugruntowanie statusu zawodów nauczycielskich i wspieranie zdobywania

umiejętności i kompetencji zarówno przez nauczycieli jak i uczniów.

Zasadniczym elementem projektu są spotkania nauczycieli i uczniów, w ramach których odbywają się krótkie programy szkoleniowe.

Projekt koncentruje się na współpracy międzynarodowej partnerskich szkół wspierającej wymianę dobrych praktyk.

Projekt bezpośrednio wspiera nauczycieli i uczniów w zdobywaniu i podwyższaniu kluczowych kompetencji – w tym umiejętności podstawowych, przekrojowych, miękkich, przedsiębiorczości, znajomości języków obcych i kompetencji cyfrowych.

Bezspornie dla całego partnerstwa udział w projekcie będzie szansą na nawiązanie bliskich

kontaktów, poznanie różnych kultur.

Projekt zakończy się 31.08.2020 r.

Projekt:  „Cudze chwalicie …”

Jedną ze stałych metod pracy w naszej szkole są projekty naukowe i społeczne, takie jak: Cudze chwalicie …, Warszawa, tydzień przyrodniczy, Dzień Sztuki, tydzień medialny, projekty muzyczne.

Projekty pozwalają nam odchodzić w nauczaniu od systemu klasowo-lekcyjnego, uczą samodzielności myślenia i działania.

Autorski program geograficzny i takie projekty jak np. Imigranci, otwierają naszych uczniów na piękno stworzenia, ale także oswajają z trudnymi problemami dzisiejszego świata.

Nauczanie autonomiczne

Bolączką systemu edukacji jest ograniczenie samodzielności uczniów w zdobywaniu wiedzy i braniu za ten proces odpowiedzialności.

Od trzech lat w najstarszych klasach wprowadzamy system nauczania autonomicznego. Ma on sprawić, że szkoła będzie miejscem, w którym uczeń nie tyle jest nauczany, co może samodzielnie, choć pod okiem tutora, zdobywać wiedzę.

Opłaty i Stypendia

Opłaty za Szkołę

Wniosek o Przyznanie Stypendium

Regulamin Komisji Stypendialnej

Fundusz Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka prywatności
Skip to content